a

TUYỂN DỤNG

presskit

OPG luôn phấn đấu xây dựng một môi trường làm việc tươi trẻ, năng động nhưng luôn giữ được tính chuyên nghiệp cao nhất nhằm thực hiện đúng tầm nhìn của tổ chức. Chúng tôi quan niệm giá trị cốt lõi của mình chính là con người chính vì vậy, chúng tôi luôn hết lòng chào đón những tài năng cùng gia nhập và phát triển

OPG có nhiều phòng ban từ đội tuyển chuyên nghiệp, media, merchandise, games center và nhiều dự án chuyên biệt luôn cần nhiều tài năng và nguồn lực.

Bạn có thể thường xuyên theo dõi mục Tuyển dụng của OPG tại đây, hoặc trên các kênh Truyền thông khác của OPG, hoặc đơn giản liên hệ với team Talent Acquisition tại career@opg.gg