a

OPG VIN RANKED HIGHLIGHTS | GỌI HỘ TEAM BẠN CÁI XE CẤP CỨU DÙM VIN: ATROX, IRELIA, LUCIAN, AKALI…

OPG VIN RANKED HIGHLIGHTS | GỌI HỘ TEAM BẠN CÁI XE CẤP CỨU DÙM VIN: ATROX, IRELIA, LUCIAN, AKALI…

Những pha highlight của Vin trong xếp hạng đơn! Cùng theo dõi màn trình diễn của Vin với những vị tướng: Atrox, Irelia, Akali, Jayce, Lucian.

🔎 OPG Website: www.opg.gg

🔎 OPG Fanpage: www.facebook.com/OverPowerLOL

🔎 OPG Fan Group: www.facebook.com/groups/overpowerfangroup

 

Thêm bình luận