a

OPG JERRY RANKED HIGHLIGHTS | JERRY LÀM ẢO THUẬT BAY MÀU TEAM ĐỊCH

jerry

OPG JERRY RANKED HIGHLIGHTS | JERRY LÀM ẢO THUẬT BAY MÀU TEAM ĐỊCH

Những pha highlight của Jerry trong xếp hạng đơn! Cùng theo dõi màn trình diễn của Jerry với những vị tướng: Katarina, LeBlanc, Vladimir, Syndra, Zoe. Một sản phẩm của OverPower Group, được tài trợ bởi Aorus.

🔎 OPG Website: www.opg.gg

🔎 OPG Fanpage: www.facebook.com/OverPowerLOL

🔎 OPG Fan Group: www.facebook.com/groups/overpowerfangroup

Thêm bình luận