a

OPG DK RANKED HIGHLIGHTS | ĐỪNG RA KHỎI NHÀ CHÍNH NẾU CHƯA THẤY DK: LEESIN, NIDALEE, GRAVES.

OPG DK RANKED HIGHLIGHTS | ĐỪNG RA KHỎI NHÀ CHÍNH NẾU CHƯA THẤY DK: LEESIN, NIDALEE, GRAVES.

Những pha highlight của DK trong xếp hạng đơn! Cùng theo dõi màn trình diễn của DK với những vị tướng: Leesin, Nidalee, Graves.

🔎 OPG Website: www.opg.gg

🔎 OPG Fanpage: www.facebook.com/OverPowerLOL

🔎 OPG Fan Group: www.facebook.com/groups/overpowerfangroup

 

 

Thêm bình luận