a

OPG CHÍNH THỨC KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI AORUS

OPG CHÍNH THỨC KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI AORUS

Đại diện AORUS chính thức trao đổi văn bản ký kết hợp tác với OPG

Đại diện AORUS chính thức trao đổi văn bản ký kết hợp tác với OPG

Một hình ảnh đẹp đánh dấu sự hợp tác quan trọng của AORUS đối với OPG

Buổi ký kết có sự góp mặt của đầy đủ đại diện của cả hai bên OPG và AORUS

Buổi ký kết có sự góp mặt của đầy đủ đại diện của cả hai bên OPG và AORUS

Optimus đang trải nghiệm cấu hình máy tiêu chuẩn đến từ AORUS

Optimus đang trải nghiệm cấu hình máy tiêu chuẩn đến từ AORUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thêm bình luận